متن درخواست استفساریه اداره حقوقی موسسه از اداره قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی در خصوص اصل ۹۰ و ماده۱۳

۱۳۹۱/۰۹/۲۲

متن در خواست ارائه نظر مشورتی از اداره قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی در خصوص:

۱-الزام شرکت های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی به رعایت قوانین و مقررات ایثارگران

۲-شیوه قانونی پرداخت مطالبات ماده۱۳ قانون حمایت از آزادگان، از اداره قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی که در تشریح و تبیین صحیح قوانین دارای جایگاه ممتاز و برجسته ای است ارائه نظر مشورتی نموده که امیدواریم آن اداره محترم هر چه سریعتر نظر مثبت و منطبق با قانون را در این خصوص اعلام نماید.

تصویر دو فقره نامه استعلام: