قيمت سكه آتي همراه با بازار غير رسمي منفي شد؛ سكه تحويل مهرماه ۸۳۵ هزارتومان

۱۳۹۱/۰۵/۱۹

قيمت سكه آتي همراه با بازار غير رسمي منفي شد؛ سكه تحويل مهرماه ۸۳۵ هزارتومان

 

 

روز گذشته J چهارشنبه ـ مجددا بازار قيمت دلار، سكه و طلاي جهاني از رونق افتاد و نزديك به ۲ درصد كاهش داشت به گونه‌اي كه سكه مهرماه از ۸۵۷ هزارتومان مجددا به ۸۳۵ هزارتومان رسيد.

 

 

قيمت هر انس طلاي جهاني در صبح چهارشنبه به ۱۶۰۸ دلار كاهش يافت و اين روند تا عصر ۲ دلار ديگر هم افت داشت و به ۱۶۰۶ دلار رسيد. البته قيمت هر دلار در داخل نيز از ۲۲۰۰ تومان ابتدا به ۲۱۸۵ تومان و سپس به ۲۱۰۰ تومان رسيد كه همين كاهش ها بر قيمت سكه آتي بي‌تاثر نبود.

 

سكه تحويل مردادماه كه توانسته بود خود را به قيمت بازار غير رسمي برساند و رقم ۷۸۶ هزارتومان را كسب كند، همراه با افت قيمت سكه در بازار غير رسمي به قيمت ۷۶۵ هزارتومان رسيد، سكه تحويل شهريور نيز با ۳ درصد كاهش قيمت از ۸۲۶ هزارتومان به ۸۰۰ هزارتومان رسيد.

 

 

سكه تحويل آبان‌ماه نيز كه به ۹۰۶ هزارتومان رسيد بود با ۲.۹۰ درصد افت قيمت به ۸۸۰ هزارتومان نزول قيمت كرد.

 

انتهاي پيام