قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره‌ وضعیت اشتغال

۱۳۹۷/۰۸/۳۰
در جلسه علنی مجلس صورت گرفت؛

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران و با رویکرد حمایتی در جلسه علنی امروز مجلس قرائت شد.

 

 

 در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره «آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران و با رویکرد حمایتی»  توسط رحیم زارع سخنگوی این کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت شد.

این گزارش به مواردی از جمله آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی، سیاست‌های اقتصادی افزایش اشتغال و کاهش بیکاری اشاره دارد.

در آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران به مولفه هایی از جمله نرخ مشارکت پایین، اشتغال جوانان، روند فزاینده اشتغال ناقص، بیکاری پنهان عدم تطابق تحصیلی بین زنان و فقدان آمار واقعی بیکاری توجه شده است.

در موضوع سیاست های اقتصادی افزایش اشتغال و کاهش بیکاری نیز به سیاست‌های ثبات اقتصاد کلان، اصلاح محیط کسب و کار، اصلاح قوانین بازار کار و سیاست‌های فعال بازار کار اشاره شده است.

در بخشی از این طرح برای اصلاح نظام آمار و اطلاعات بازار کار پیشنهاداتی به شرح زیر بیان شده است:

- در راستای اصلاح نظام اطلاعات بازار کار و اصلاح و توسعه عملکرد کاریابی‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان فنی و حرفه ای، مرکز آمار ایران و وزارت علوم تحقیقات و فناوری مکلفند ظرف مدت معینی اقداماتی را ازجمله ثبت کارفرما با کد ثبت شرکت یا کد ملی و ثبت کارجو با کد ملی، ارائه خدمات مشاوره و آموزش در مراکز کاریابی خصوصی، ادغام و سازماندهی پایگاه داده وزارت کار و وزارت خانه های متولی آموزش و... ارائه کنند.

در پایان این گزارش طرحی نیز به این منظور در هشت ماده ارائه شد.

 

 

 

* ا 

مهر

 

اضافه کردن دیدگاه جدید