قابل توجه وکلای محترم سهامدارانی که امکان حضور در مجمع عمومی سالیالنه را ندارند

۱۳۹۷/۰۴/۲۰

فرم تفوض وکالت شرکت و اعمال رای در مجمع تیرماه ۹۷ برای آن دسته از وکلای محترم سهامداری که امکان حضور در مجمع را ندارند.

با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان در تاریخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷، به اطلاع آن دسته از عزیزانی که وکالت سهامداران دیگر را در اختیار دارند و به هر دلیل امکان حضور در مجمع فوق الذکر را ندارند، می رساند که با توجه به متن وکالت نامه های قبل که در آن حق توکیل به غیر داده شده است، می توانند با تکمیل فرم زیر، وکالت خود را به شخص دیگری صرفاً جهت شرکت و اعمال رای در مجمع ۲۴ تیرماه تفویض نمایند.

لازم به ذکر است فرم تکمیل شده فوق الذکر می بایست تا قبل از آغاز ساعت رسمی مجمع در اختیار کارشناسان امور سهام شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان قرار گیرد.

جهت دریافت فرم تفویض وکالت کلیک کنید....

اضافه کردن دیدگاه جدید