عضو شورای مشورتی موسسه پیام آزادگان استان گلستان با جمعی آزادگان مینودشت دیدار کرد + تصاویر

۱۳۹۶/۰۸/۲۱
استان گلستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،عضو شورای مشورتی موسسه پیام آزادگان استان گلستان سیدعلی اصغر سجادی ورئیس بنیاد شهید مینودشت سیدنواحسینی از ازاده سرافراز براتعلی نظام دوست درمینودشت بابیان اهداف مقدس موسسه پیام دیدار کردند

دیدار عضو شورای مشورتی موسسه پیام آزادگان استان گلستان اقای سیدعلی اصغر سجادی ورئیس بنیاد شهید مینودشت  سیدنواحسینی ازاده سرافراز ابراهیم تمرتاش بابیان اهداف مقدس موسسه پیام 

دیدار عضو شورای مشورتی موسسه پیام آزادگان استان گلستان اقای سیدعلی اصغر سجادی ورئیس بنیاد شهید مینودشت سیدنواحسینی از ازاده سرافراز منصور عرب سرحدی بابیان اهداف مقدس موسسه پیام آزادگان 

دیدار عضو شورای مشورتی موسسه پیام آزادگان استان گلستان اقای سیدعلی اصغر سجادی ورئیس بنیاد شهید مینودشت سیدنواحسینی ازاده سرافراز مصیب میرشاهی بابیان اهداف مقدس موسسه پیام آزادگان 

 عضو شورای مشورتی موسسه پیام آزادگان استان گلستان اقای سیدعلی اصغر سجادی ورئیس بنیاد شهید مینودشت سیدنواحسینی از ازاده سرافراز حجه الاسلام صادقی بابیان اهداف مقدس موسسه پیام آزادگان دیدار کردند.حجه الاسلام حاج اقای صادقی وام خوداشتغالی جهت تولیدپوشاک برای فرزندش گرفته ولی متاسفانه ورشکست کرده وسودپول انقدرزیادشده که هرچه پرداخت میکند, جوابگوی جریمه بانکی نمی شود.

دیدار عضو شورای مشورتی موسسه پیام آزادگان استان گلستان اقای سیدعلی اصغر سجادی ورئیس بنیاد شهید مینودشت سیدنواحسینی از ازاده سرافراز محمدرضا گرایلوبابیان اهداف مقدس موسسه پیام آزادگان 

* ا 

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید