شیخ «عیسی قاسم» مجددا تحت اقامت اجباری قرار گرفت

۱۳۹۶/۰۹/۱۹
پس از انجام عملیات جراحی

درحالی که شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین به تازگی تحت عمل جراحی قرار گرفته است، مقامات آل خلیفه وی را مجددا تحت اقامت اجباری قرار دادند.

 

 

 به نقل از المنار، آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین مجددا تحت اقامت اجباری قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، این در حالی است که شیخ عیسی به تازگی یک عمل جراحی را پشت سر گذاشته است.

اقدام آل خلیفه علیه شیخ عیسی در حالی انجام شده که سازمان های حقوق بشری از این رژیم خواسته بودند تا اجازه دهد روند مداوای رهبر شیعیان بحرین در شرایطی عادی و بدون وجود هیچگونه فشاری، انجام شود.

 

 

* آ 

مهر 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید