شکست عملیات غافلگیرانه متجاوزان سعودی برای نفوذ به «لحج» یمن

۱۳۹۷/۰۹/۰۲
در عملیات نیروهای یمنی اتفاق افتاد

مزدوران رژیم سعودی با انجام پنج یورش همزمان، تلاش کردند به منطقه «القبیطه» در لحج یمن نفوذ کنند که تلاش آنها با دخالت نیروهای یمنی ناکام ماند.

 

 

 به نقل از المسیره، عملیات های تجاوزکارانه مزدوران سعودی در جبهه های مختلف نبرد در یمن، همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، مزدوران سعودی با انجام پنج عملیات تجاوزکارانه همزمان، تلاش کردند به منطقه القبیطه در لحج نفوذ کنند.

تلاش مزدوران سعودی با دخالت به موقع ارتش و کمیته های مردمی یمن ناکام ماند و به نتیجه نرسید.

ارتش و کمیته های مردمی یمن در جریان عملیات خود علیه مزدوران، دهها نفر از آنها را به هلاکت رساندند.

 

 

 

 

* آ 

مهر

اضافه کردن دیدگاه جدید