شب های بی آسمان(۲۰)

۱۳۹۵/۰۹/۲۹

داستان  بیست و چهارم این کتاب با عنوان « وقتی خواب دیدن غدغن شد  » در «شب های بی آسمان(۱۹)» تقدیم شما علاقمندان عزیز شد. اینک داستان بیست و پنجم با عنوان « عبادت ممنوع » تقدیم شما عزیزان می شود:

 

 

عبادت ممنوع

 

بعثی ها حتی برادری را که دور از چشم اسرا در گوشه ی خلوتی عبادت کرده بود ، مجازات کردند . آن روز هنگام اخذ آمار شبانه ، مسئول سلول متوجه غیبت یکی از اسرا شد. همه به پرس و جو افتادیم . هیچ کس حتی رفقای نزدیکش هم از او خبری نداشتند . نهایتاً مسئول سلول چاره ای جز اعلام موضوع نداشت . با سرباز عراقی شروع به کشتن محوطه و دیگر اماکن کردیم . پس از جستجوی فروان او را در ساختمان حمام های جدید که توسط اسرا ساخته شده بود ، پیدا کردیم .

از بس آن جا نماز خوانده بود ، خسته شده و به خواب رفته بود . وقتی بیدارش کردند ، بهت زده شد . بعثی ها او را نزد معاون فرمانده ی اردوگاه بردند . در آن جا بی هیچ سؤال و جوابی محکوم شد به تحمل انفرادی .

به هر حال او را همراه یکی دیگر از اسرا که عراقی ها از مدت ها قبل دنبالش بودند تا به بهانه ای به سلول انفرادی بیندازند ، راهی انفرادی کردند . جالب بود که جرم آن یکی شرکت در جنگ لبنان بود . عراقی ها مرتب به او گیر می دادند و ادعا داشتند که اسیر نیست بلکه جاسوس ایران است .

صبح روز بعد ، آن ها را زا سلول انفرادی خارج و لباس های بالا تنه ی هردو را از تنشان کندند . خود عراقی ها گفتند که معاون اردوگاه برای هردو نفر سه ساعت شکنجه تعیین کرده . با وجودی که ایام زمستان و هوا خیلی، خیلی سرد بود ،سطل پر از آب سرد را پاشیدند رو ی آن ها و بعد روی کمرشان بلوک سیمانی گذاشتند ؛ سپس در همان وضعیت آن ها را سینه خیز دادند . این کار را حدود بیست دقیقه در مقابل دیدگان ما ادامه دادند. هرچه اعتراض کردیم ، عراقی ها دست بردار نبودند؛ نهایتاً تمام اسرا جلوی در ورودی ساختمان شماره چهار تجمع کردند . هرچه سربازان عراقی مارا تهدید کردند،  پراکنده نشدیم  و همچنان به تجمع خود ادامه دادیم . بعثی ها چون از تجمعات حساب می بردند،  سریعا خود را به معاون فرمانده ی اردوگاه رسانده و موضوع اعتراض و تجمع ما را گزارش دادند . چند دقیقه ای نگذشته بود که وحدت و مقاوت ما جواب داد و آن افسر عراقی مجبور شد از ادامه شکنجه صرف نظر کند ؛ فقط دستور داد تا دوباره هر دو را به سلول انفرادی بیندازند

 

پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان

 

اضافه کردن دیدگاه جدید