سیزدهمین اجلاس سران اکو با صدور بیانیه پایانی به کار خود خاتمه داد

۱۳۹۵/۱۲/۱۱

 

مهم ترین محورهای بیانیه پایانی سیزدهمین اجلاس سران اکو به میزبانی اسلام آباد تاکید بر امنیت منطقه ای و مبارزه با تروریسم، مخالفت با اتخاذ سیاست های مهاجرتی از سوی برخی کشورها، مخالف با اعمال تحریم های یکجانبه علیه کشورها از سوی برخی دولت ها و همچنین تاکید بر تقویت همکاری های تجاری میان کشورهای عضو اکو از جمله مهم ترین محورهای بیانیه پایانی اجلاس سیزدهمین سران اکو بود.

علاوه بر این موضوع کریدورهای منطقه ای و ضرورت اتصال بیشتر کشورهای عضو اکو به یکدیگر موضوع انرژی و همچنین محیط زیست از جمله دیگر مهم ترین موضوع هایی بود که در بیانیه پایانی اجلاس سران اکو به آن پرداخته شده است.

در سیزدهمین اجلاس سران اکو که از صبح روز چهارشنبه در پایتخت پاکستان آغاز شده بود ریاست دوره ای این سازمان به طور رسمی از جمهوری آذربایجان به پاکستان به عنوان کشور میزبان منتقل شد.

دکتر 'حسن روحانی' رئیس جمهوری اسلامی ایران و سران اکثر کشورهای عضو اکو در این اجلاس حضور داشتند.

در اجلاس سران اکو در اسلام آباد میزبان آتی این دوره از اجلاس ها مشخص نشد و قرار شد در جلسات آتی با هماهنگی دبیرخانه این سازمان، درخصوص میزبان چهاردهمین اجلاس سران اکو و زمان برگزاری آن تصمیم گیری شود.

منبع:ایرنا

اضافه کردن دیدگاه جدید