سهم هر ایرانی از بودجه سال آینده چه قدر است؟ +جدول

۱۳۹۵/۰۹/۲۸

مبلغ سرانه بودجه عمومی برای هر ایرانی در لایحه سال ۱۳۹۶، رقم چهار میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است. جدول زیر جزییات مبلغ اختصاص یافته به هر ایرانی را در لایحه دولت نشان می‌دهد. بر این اساس، بخش رفاه اجتماعی شامل بیمه ها پرداختی بازنشتگان، بیشترین سهم را با رقم ۹۲۳ هزار تومان به خود اختصاص داده است. همچنین در بخش آموزش و پژوهش اعم از بخشهای عمومی دانشگاهها و فنی و حرفه ای رقم ۷۰۰ هزار تومان به هر ایرانی به صورت سرانه اختصاص یافته است.
 

 سهم هر ایرانی از بودجه سال آینده چه قدر است؟ +جدول

گفتنی است، کمترین سهم مربوط به بخش روابط کار با رقم ۳۳۰۰تومان میباشد.
منبع: تسنیم

اضافه کردن دیدگاه جدید