سلام بر تو ای مرد بزرگ

۱۳۹۷/۰۳/۲۲

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، هر روز که به مراسم عروج سید آزادگان نزدیکتر می شویم حس غریبی بر جان مان چنگ می زند و اندوه قلبمان را سنگین تر می کند. 

 

ساده نیست سخن گفتن از انسانی فرشته خو که بارش باران مهربانی اش همچون نسیم بهاری بر دوست و دشمن یکسان می بارید و اشعه انوار الهی این مرد بزرگ روشنی بخش سلول های تنگ و تاریک ناامیدی مان بود و نصایح پدرانه اش نجات بخش روح و جسم مان بود.چنان با مهربانی هایش خو گرفته بودیم که دستان چروکیده اش مرحم زخم های تنهایی مان بود و لبخند شیرینش، ضربه های تازیانه دشمن را بی اثر می کرد.ضمیر پاک و روشنش گواه سجایای اخلاقی اش بود و ساده زیستی اش گواهی بر مرگ حب نفس ش بود. و امروز از پس سال ها جای خالی آن سید بزر گوار را با تک تک سلول های مان حس می کنیم و اندوه آن را به تلخی می پذیریم اما یادش را هرلحظه در دل و جان مان گرامی می داریم و بر روان آن مرد بزرگ صدها درود می فرستیم.

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید