دیدار اعضایی شورایی مشورتی پیام آزادگان شهرستان اراک باآزاده عباس فرخی + تصاویر

۱۳۹۷/۱۲/۲۲
در پی سرکشی وعیادت آزادگان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، اعضایی شورایی مشورتی پیام آزادگان شهرستان اراک  با برادرآزاده ده سال اسارت عباس فرخی  یکشنبه ۹۷/۱۲/۱۹ دیداروگفتگو کردنند.

آقایی فرخی قبل ازاسارت دارایی  ۴ فرزند بوده است

 

 

 

* آ

 

اضافه کردن دیدگاه جدید