دیدار اعضایی شورایی مشورتی پیام آزادگان استان مرکزی با آزادگان شهرستان محلات + تصاویر

۱۳۹۶/۱۱/۲۴
درپی دیدار ازادگان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،اعضایی شورایی مشورتی پیام آزادگان استان مرکزی به شهرستان محلات رفته وبابرادرآزاده غلامحسین رضایی درمنزل ایشان ملاقات کردننداقایی رضایی درعملیات بزرگ فتح المبین درسال۱۳۶۱اسیرگشته وقبل ازاسارت دارایی ۳فرزندبوده است .( بعدازظهر۹۶/۱۱/۲۲)

 

 

دیدا ر  اعضایی شورایی مشورتی پیام آزادگان استان مرکزی به شهرستان محلات رفته وبابرادرآزاده علی اصغرخراسانی درمنزل ایشان ملاقات کرده آقایی خراسانی درعملیات بزرگ فتح المبین اسیرگشته ودارایی ۲فرزندبوده است

 

 

دیدار اعضایی شورایی مشورتی پیام آزادگان استان مرکزی به شهرستان محلات رفته وبابرادرازاده علی اصغرمحمدی درمنزل ایشان ملاقات کردنندآقایی محمدی درعملیات بزرگ فتح المبین اسیرگشته وقبل ازاسارت دارایی یک فرزندبوده

 

 

اعضایی شورایی مشورتی پیام ازادگان استان مرکزی به شهرستان محلات رفته وبابرادرازاده علی عطاالهی درمنزل ایشان ملاقات کرده اقایی عطاالهی درسال۱۳۶۷ اسیرگشته وحدود۷-۶ ماهی است که سکته کرده وتوان تکلم ندارد

 

 

اعضایی شورایی مشورتی پیام آزادگان استان مرکزی به شهرستان محلات رفته وبابرادرآزاده محمودفلفلی درمنزل ایشان ملاقات کردنندآقایی فلفلی درسال ۱۳۶۷ به صورت بسیجی به جبهه رفته واسیرمی گرددویکی ازفرزندان ایشان چندین سال است که دچارمشکلات جسمی شده است ورنجش می دهد

 

 

* آ 

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید