دیداراعضای مشورتی موسسه فرهنگی پیام ازادگان خراسان رضوی با ازادگان + تصاویر

۱۳۹۷/۰۳/۳۱
در پی سرکشی وعیادت آزادگان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، اعضای مشورتی موسسه فرهنگی پیام ازادگان خراسان رضوی در اخرین هفته خرداد ماه ۹۷ با ازادگان سرافراز محمد حاجی ، علی داور ،حسین سنجری ،ابوالفضل رادکان و حسین رضوانی دیدار داشتند . 

 

 

*دیدار با ازاده گرامی محمد حاجی *

 

* دیدار با ازاده گرامی علی داور*

 

*دیدار با ازاده گرامی حسین سنجری *

 

*دیدار با ازاده گرامی  ابوالفضل رادکان *

 

* دیدار با ازاده گرامی حسین رضوانی * 

 

 

* آ 

 

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید