دیداراعضایی شورایی مشورتی شهرستان اراک باخانواده آزاده متوفی رضامیرزاجانی + تصاویر

۱۳۹۷/۰۷/۱۹
در پی سرکشی وعیادت آزادگان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، اعضایی شورایی مشورتی پیام آزادگان شهرستان اراک باتفاق ۲نفرازبرادران آزاده به شهرستان قم رفته وبامسول پیام آزادگان استان قم حاج علی علیدوست وحجت الاسلام حسن پور باخانواده آزاده متوفی رضامیرزاجانی روز یکشنبه ۹۷/۷/۱۵دیداروگفتگوکردنند

آقای میزاجانی درعملیات خیبردرسال۱۳۶۲ به اسارت دشمن درآمدودرتاریخ۹۷/۵/۲۴دراردویی راهیان نوردرگیلانغرب به دیارباقی شتافت

 

 

 

*آ 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید