دستمزد مشاغل تخصصی در مناطق مرزی و محروم ۳ برابر شد

۱۳۹۵/۱۱/۲۶

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۶ بهمن) پارلمان، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه را بررسی کرده و بندهایی از این لایحه را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

بهارستان نشینان با اصلاح تبصره یک ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم مقرر کردند مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشور مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و ماده ۳۵ این قانون حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

تبصره یک - شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاههای اجرایی را برعهده دارند و بالاترین مقام سایر دستگاههای اجرایی،‌ برای مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی،‌ مناطق مرزی و محروم علاوه بر سقف مقرر در این ماده (۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر) تا ۶۰ درصد منظور نماید.

همچنین نمایندگان مجلس در این جلسه با اکثریت آرا تبصره ۲ ماده ۱۸ لایحه برنامه ششم توسعه را نیز جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

براین اساس مقرر شد مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حس اجرای آنها نظارت می‌کند. حکم این ماده نافی اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نمی‌باشد.

بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس تبصره ۴ ماده ۱۸ را نیز اینگونه جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند: جلسات شورای فقهی بانک مرکزی با حضور رئیس شورا و حداقل دو سوم اعضای شورا رسمیت یافته و تصمیمات شورا با رای اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می‌شود.

منبع: تسنیم

اضافه کردن دیدگاه جدید