در خصوص ابطال بخشنامه ادامه خدمت جانبازان و آزادگان دارای مدرک کارشناسی تا ۳۵ سال خدمت

۱۳۹۴/۰۲/۰۶

رأی وحدت رویه شماره ۱۸۵۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۹۸۸۳/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۲ رئیس امور حقوقی و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور (در خصوص ابطال بخشنامه ادامه خدمت جانبازان و آزادگان دارای مدرک کارشناسی تا ۳۵ سال خدمت)

 

رأی هیئت عمومی
نظر به این‌که در ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال ۱۳۷۴ و ماده ۲۸ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱، اعطای یک مقطع تحصیلی بالاتر به مشمولان مقررات قانونی مذکور، از حیث تأثیر در حقوق و مزایای آنان است و تعیین شرایط بازنشستگی مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری داخل در حقوق و مزایا تلقی نمی‌شود تا برخورداری از امتیاز مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ناشی از مقررات فوق‌الذکر مؤثر در افزایش سابقه خدمت در مشاغل تخصصی به ۳۵ سال مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، بنابراین قسمت آخر بخشنامه شماره ۹۸۸۳/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسطعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر ادامه خدمات جانبازان و آزادگان دارای مدرک کارشناسی تا ۳۵ سال به لحاظ برخورداری از مزایای استخدامی یک مقطع تحصیلی بالاتر مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد سند ۱ ماده ۱۳ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
تهیه و تنظیم: واحد حقوقي مؤسسه

اضافه کردن دیدگاه جدید