حضور آزادگان شهرستان بیرجند در مراسم تشیع و ترحیم ازاده رضا دستگردی + تصاویر

۱۳۹۶/۱۰/۲۰
آزادگان بیرجند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، حضور نماینده موسسه پیام در خراسان جنوبی و ازادگان بیرجندی در مراسم تشیع تدفین و ترحیم ازاده گرانقدر رضا دستگردی که با هماهنگی بعمل امده این مرحوم در قطعه صالحین بهشت متقین بیرجند ویژه ایثار گران دفن گردید و جلسات ترحیم و ختم مرحوم توسط هیئت ازادگان بیرجند در محل زینبیه هیئت آزادگان برگزار گردید کلیه هزینه ها توسط هیئت پرداخت گردید شادروان آزادگان اردوگاه مفقودین بوده و چندین سال در بستر مریضی بودند که بارها چه در خانه وچه در بیمارستان مورد عیادت نماینده موسسه پیام در خراسان جنوبی قرار گرفت .

 

 

 

* آ 

اضافه کردن دیدگاه جدید