حضور آزادگان سرافراز استان مرکزی هم مانند سایرقشرهادرراهپیمایی باشکوه ۲۲بهمن + تصاویر

۱۳۹۶/۱۱/۲۴
درچهلمین سالگردپیروزی نوربرظلمت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، درچهلمین سالگردپیروزی نوربرظلمت آزادگان سرافراز استان مرکزی هم مانند سا یرقشرهادرراهپیمایی باشکوه ۲۲بهمن شرکت کردند

 

 

 

* آ 

اضافه کردن دیدگاه جدید