حال و هوای کرمانشاه در آستانه بیست و ششم مرداد

۱۳۹۰/۰۵/۲۵

همزمان با ورود گروه هایی از آزادگان سراسر کشور به استان کرمانشاه به منظور برگزاری مراسم نمادین آزاد سازی آزادگان ، شهر های مختلف استان کرمانشاه حال و هوای ویزه ای به خود گرفت. تقریبا تمامی ورودی های شهر های این استان و حتی سطح این شهر ها مملو از بنر ها و پلاکارد هایی با مضامین تبریک و گرامیداشت این روز فرخنده است. بنر هایی که توسط موسسه فرهنگی پیام آزادگان ، استانداری کرمانشاه ، بنیاد شهید کرمانشاه چاپ و نصب شدند.حرکت کاروان ازادگان در مسیر شهر های پاوه در صبح روز بیست و پنجم به مسیر خسروی در بعداز ظهر امروز و هیجان همراه با شادی مردم از جلوه های نمایان امروز این استان بود. موسسه فرهنگی پیام ازادگان که همراه با نهاد های فوق مقدمات این برنامه را فراهم کرد با یک تیم اجرایی و خبری عزیزان آزاده را همراهی می کرد. تعدادی از خانواده های شهدای این آزاده توسط موسسه به این مراسم اعزام شدند. انچه به روشنی دیده می شود چهره های شاد مردمی است که در مسیر حرکت این کاروان قرار دارند . تمام نهاد های استان کرمانشاه نیز به صورت هماهنگ ، امکانات خود را برای بهتر برگزار کردن این مراسم بسیج کرده اند.

یادآور می شود مراسم رسمی صبح روز بیست وششم از مرز خسروی آغاز شده وبا استقبال مردمی وذبح گوسفند توسط مردم در مسیر کاروان آزادگان در شهر های قصر شیرین ، سرپل ذهاب ، کرند غرب، اسلام آباد و کرمانشاه ادامه خواهد یافت.