حاج آقا ابوترابی از منظر آزادگان

۱۳۹۷/۰۳/۲۲

 در چند سطر توصیف سید آزادگان حاج آقا ابوترابی  از منظر آزادگان سرافراز را با هم می خوانیم :

 

 

 

 

 

 

آزاده سرافراز امیر توانا

حاج آقا ابوترابی برای اسرا همچون ید بیضا حضرت موسی بود

 

آزاده سرافراز عبدالعلی تجرد

حاج آقاابوترابی زاهدترین، انقلابی ترین و مهربان ترین فرد در اسارت بود

 

آزاده سرافراز فریبرز جاهی

ای کاش حاج آقا ابوترابی زنده بود تا "برند" آزادگی مان حفظ می شد

آزاده سرافراز علی خاجی

حاج آقا ابوترابی به معنای واقعی استاد اخلاق بود

 

آزاده سرافراز سیادت پور

حاج آقاابوترابی شخصیت بسیار جذابی در اردوگاه داشتند

 

آزاده سرافرازغضنفرمحبی

حاج آقا ابوترابی سنگ صبور  اسرا بودند

 

آزاده سرافراز محمد شقاقی

تلخی های اسارت در کنار حاج آقا ابوترابی شیرین بود

 

آزاده سرافراز نادعلی مرادی

حاج آقا ابوترابی روحانی از دنیا بریده ای بود که تمام اوقات خود را به عبادت و حل مشکلات آزادگان می گذراند

 

آزاده سرافراز یوسف رحیمی

تا آخر عمر مدیون حاج آقا ابوترابی هستیم

 

اضافه کردن دیدگاه جدید