جلسه ی هماهنگی هیات آزادگان شهرستان بروجرد + تصویر

۱۳۹۶/۰۶/۳۱
به مناسبت دهه ی اول ماه محرم

 جلسه ی هماهنگی هیات آزادگان شهرستان بروجرد در خصوص دهه ی اول ماه محرم با حضور اعضای هیات.

 

 

 

 

 

 

* ا 

 

 

 

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید