جلسه ماهیانه هیئت آزادگان شهرستان اراک + تصاویر

۱۳۹۶/۰۹/۲۹
آزادگان اراک

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، درتاریخ ۹۶/۹/۲۸جلسه ماهیانه هیئت آزادگان شهرستان اراک درمحل هیئت برگزارگردید

 

 

 

 

 

* آ 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید