جلسه ماهانه هیات چهارده معصوم(ع) آزادگان شهرستان بهشهر + تصاویر

۱۳۹۷/۰۸/۱۶
جلسات آزادگان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،جلسه ماهانه هیات چهارده معصوم(ع) آزادگان شهرستان بهشهر همزمان با مراسم سوگواری رحلت پیامبر اسلام ( ص ) و شهادت امام حسن مجتبی ( ع )  وشهادت امام رضا(ع)  با حضور آزادگان عضو هیات از ساعت ۱۹:۳۰( هفت و نیم شب ) دوشنبه ۱۴ / ۸ / ۹۷ منزل برادر آزاده محسن طاهری در شهر نکا، سی متری شهرک ولایت نبش گلستان ۶ برگزار گردید. 

 در این جلسه برادر آزاده حاج رضا بابانژاد سوره "الاعلی"را با معنی قرائت نمود.
سپس تفیسر یک آیه و بیان یک حدیث با موضوع: شرایط اجابت دعا توسط آزاده جعفر مزیدها خوانده شد.
*«بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ»*
*ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ*
( *الأعراف*/ *۵۵*)
ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻓﺮﻭﺗﻨﻲ ﻭ ﺯﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ [ ﻭ ﺍﺯ ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﻋﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻜﻨﻴﺪ ] ; ﻳﻘﻴﻨﺎً ﺧﺪﺍ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ
تفسیرآیه: ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻔﺴﺮﺍﻥ ﺑﺮﺁﻥ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﺯ «ﺗَﻀﺮُّﻉ» ﻭ «ﺧﻔﻴﺔ» ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻋﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮﻭﺗﻨﻲ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ، ﺗﺎ ﺭﻭﺡ ﺩﻋﺎ ﺩﺭ ﺗﻤﺎم ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺩﻋﺎ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺧﻠﺎﺹ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺗﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻳﺎ ﺩﻭﺭﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﻔﺴﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ: ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻭﺍژﻩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻋﺎ ﺭﺍ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮ ﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﻗﺘﻀﺎﻳﻲ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻭ ﮔﺎﻫﻲ ﻟﺎﺯم ﺍﺳﺖ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺩﻋﺎ ﻛﻨﻴﻢ. ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻥ ﺍﺳﻠﺎم ﻛﻨﺎﺭ ﺩﺭّﻩ ﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ، ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻣﻲ ﺯﺩﻧﺪ ﻭ ﺫﻛﺮ ﺧﺪﺍ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ:  ﺍﻱ ﻣﺮﺩم ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺁﺭﺍم ﺗﺮ ﺩﻋﺎ ﻛﻨﻴﺪ؛ ﺷﻤﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﻧﺎﺷﻨﻮﺍ ﻭ ﻏﺎﻳﺐ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ ﺧﻮﺍﻧﻴﺪ؛ ﻛﺴﻲ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻨﻮﺍ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﺍﺯ ﺍﻣﺎم ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎم ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ  ﺗﻀﺮّﻉ ﺩﺭ ﺩﻋﺎ، ﺩﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺩﻋﺎﺳﺖ؛ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﺳﻠﺎم ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺩﻋﺎ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ. ﻭ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﺳﻠﺎم ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺧﺪﺍ ﺣﻴﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺩﺳﺘﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻋﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﺮﻭم ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪ. ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﺗﻀﺮّﻉ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺳﺒﺐ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺁﻳﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ.
ﺟﻤﻠﻪ ﻱ «ﺧﺪﺍ ﺗﺠﺎﻭﺯﻛﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ.»، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﺯ ﺣﺪ، ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺩﻋﺎ، ﺭﻳﺎﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎم ﺩﻋﺎ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
یک حدیث :*قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله:*  اِذا اَرَدْتَ اَنْ تَدعُوَ اللّه َ فَقَدِّم صَلاةً اَو صَدَقَةً اَو خَيْرا اَوْ ذِكْرا   :هر گاه خواستى دعا كنى ، پيش از آن ، نمازى بخوان يا صدقه اى بده يا كار خيرىبكن يا ذكرى بگو. عوالى اللآلى ، ج ۱، ص ۱۱۰، ح ۱۶
سپس دعا های ذیل بصورت دست جمعی هم خوانی شد.
*اَلّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَالْعَنْ اَعْدٰاءَهُمْ أجمعين*   
*اللّهم العن قتلة الحسين عليه السلام*        اللهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَجَ
 
در ادامه آزاده مزیدها ضمن گرامی داشت  ایام اربیعین اظهار داشت علاوه یک کاروان اعزامی مشترک آزادگان و خانواده های آنها با مشارکت هیات آزادگان آمل و پیام آزادگان مازندران در کنگره بین المللی اربعین حسینی  ، تعداد زیادی از آزادگان این استان بصورت انفرادی یا گروهی در این همایش عظیم شرکت نموده اند.
 
وی با ابراز تسلیت ایام رحلت پیامبر اسلام ( ص ) و شهادت امام حسن مجتبی ( ع )  وشهادت امام رضا(ع)،از اعزام کاروان هیات آزادگان بهشهر به مشهد مقدس با هزینه هیات و مشارکت خود آزادگان در اواخر آبان ۹۷ خبر داد و افزود: آزادگان غیر هیات نیز می توانند با پرداخت هزینه همانند آزادگان هیات ،  با تماس با آزاده مظاهری به شماره ۰۹۱۱۱۵۳۲۰۶۱  نسبت به  ثبت نام و حضور در این سفر معنوی شرکت کنند. 
قرائت زیارت عاشورا توسط مهمان جلسه برادر آزاده اسحاق یحیی زاده از آزادگان نکا از دیگر برنامه های این هیات بود.
 
در پایان برادر آزاده مهندس محسن طاهری از آزادگان حاضر در جلسه با شام پذیرایی نمود.

 

* آ

 

اضافه کردن دیدگاه جدید