جلسه ماهانه هیئت مذهبی آزادگان تبریز - جمعه ۲۴آذرماه

۱۳۹۶/۰۹/۲۵

جلسه ماهانه هیئت مذهبی آزادگان تبریز

جمعه ۲۴آذرماه - مسجد حضرت رسول(ص)

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید