جلسه ماهانه هیئت انصارالولایه شهرستان بابل + تصاویر

۱۳۹۶/۰۶/۳۱
شهرستان بابلجلسه ماهانه هیئت انصارالولایه شهرستان بابل چهارشنبه۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۶ ساعت ۲۱  با مدیریت حاج محمدعلی آبادیان و در منزل حاج شعبان صادقی برگزار شد، در این جلسه ضمن اجرای برنامه معمول هرماه، اعضای هیئت توسط میزبان محترم با شام پذیرائی شدند. 

 

 

 

 

* ا 

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید