جلسه قرائت و روخوانی قرآن مجید هیئت مذهبی آزادگان عجبشیر- پنجشنبه ۲۹فروردین

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

جلسه قرائت و روخوانی قرآن مجید هیئت مذهبی آزادگان عجبشیر

پنجشنبه ۲۹فروردین - منزل آزاده سرافراز حاج حسن رزمی

 h4

h5

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید