جلسه قرائت قرآن هفتگی همسران آزادگان شهرستان بیرجند+ تصاویر

۱۳۹۷/۰۸/۲۷
جلسات آزادگان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، جلسه قرائت قرآن هفتگی همسران آزادگان شهرستان بیرجند(هرهفته روزهای یکشنبه ساعت۹ تا۱۱صبح) این هفته در روز یکشنبه 

۹۷/۸/۲۷ برگزار شد 

 

 

 

 

 

 

* ا 

اضافه کردن دیدگاه جدید