جلسه د ورهمی وخاطره گویی دوران اسارت آزادگان شهرستان اراک وخمین + تصاویر

۱۳۹۷/۰۹/۱۴
برنامه های آزادگان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، جلسه د ورهمی وخاطره گویی دوران اسارت آزادگان شهرستان اراک وخمین توسط نماینده پیام آزادگان استان روز سه شنبه  ۹۷/۹/۱۳درمنزل حاج ابراهیم نصیری دراراک برگزار شد 

 

 

 

 

 

 

 

 

* آ 

اضافه کردن دیدگاه جدید