جلسه ای درسپاه گرگان باحضورهمه مسئولین لشکری وکشوری ونماینده موسسه پیام برگزارشد

۱۳۹۶/۰۷/۲۸
آزادگان گرگان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، جلسه ای درسپاه گرگان باحضورهمه مسئولین لشکری وکشوری ونماینده موسسه پیام استان جهت سه جشنواره: 

۱.جشنواره شهدای غریب ازاده ۲. جشواره ۱۴۰۰شهیدشهرستان گرگان ۳. جشنواره شهدای سادت برگزار گردید

 

 

 

 

* ا 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید