توضیح درباره تعطیلی دانشکده هسته ای و بازدید از پژوهشکده لیزر

۱۳۹۷/۰۵/۰۳
رئیس دانشگاه شهیدبهشتی مطرح کرد

رئیس دانشگاه شهید بهشتی درباره شایعه جداشدن و تعطیلی دانشکده هسته ای این دانشگاه و اینکه آیا قرار است بازرسان آژانس انرژی اتمی از پژوهشکده لیزر بازدید داشته باشند یا خیر توضیحاتی داد.

 

 

حسن صدوق گفت: دانشکده هسته ای دانشگاه، کارهای متعددی در حوزه های مختلف علمی انجام می دهد. اینکه عنوان هسته ای فقط به این دانشکده اطلاق می شود، بخشی از کار آن است که در حوزه فیزیک است در واقع این دانشکده در حوزه های مختلف علمی فعالیت می کند. پژوهشکده لیزر دانشگاه نیز به همین صورت در حوزه های مختلف علمی فعال است.

وی تاکید کرد: اصلا بحث جداشدن دانشکده هسته ای دانشگاه مطرح نیست.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: در دانشکده هسته ای بیش از ۲۰ نفر از اعضای هیات علمی در حوزه های مختلف علمی فعال هستند، ممکن است حرف های بی موردی درباره فعالیت دانشکده مذکور زده شود ولی یک دانشکده هسته ای لزوما به دنبال آن چیزی که آنها به آن بدبین هستند، نیست و کارهای مختلفی در یک دانشکده انجام می شود.

وی ادامه داد: دانشکده هسته ای مرکب از رشته های مختلف است، پژوهش های مختلفی آنجا انجام می شود، دانشجویان در شاخه های مختلف رساله تهیه می کنند، اصلا چنین چیزی که دانشکده جدا شده یا بسته شود وجود ندارد.

وی درباره بازدید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از پژوهشکده لیزر دانشگاه شهید بهشتی نیز گفت: ممکن است چنین مباحثی مطرح شود اما تصمیم گیری در این موضوع فراتر از دانشگاه و حتی فراتر از وزارت علوم است.

صدوق افزود: اگر چیزی را مصلحت دیدند متناسب با مصالح کشور ممکن است این تصمیم را بگیرند ولی تا کنون که چنین چیزی مطرح نشده است.

وی تاکید کرد: این تصمیم در سطح دانشکده، دانشگاه و وزارت علوم نیست اگر مقامات عالی تصمیم گیر کشور چنین چیزی را هم مطرح کنند حتما مبتنی بر مصالح عالی کشور است که همه ما باید خواهان آن باشیم، ولی هنوز چنین چیزی مطرح نشده است.

 

 

 

* آ

مهر

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید