تفسیر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ایثارگران

۱۳۹۱/۰۲/۲۴

تفسیر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ایثارگران

 

 


به گزراش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان تفسیر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص تبصره (۲) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ در مورد جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ به شرح زیر است: