تجمع اعتراضی آزادگان

۱۳۹۰/۱۱/۳۰

گزارش تصویری اختصاصی پیام آزادگان/

تجمع اعتراضی آزادگان

 

 

تجمع اعتراضی آزادگان نسبت به روند اجرایی شدن ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان از صبح امروز و با حضور آزادگان برگزار گردید.