تبیین سیاست‌های معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید

۱۳۹۲/۰۸/۱۸

معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران سیاست‌های این معاونت را تشریح کرد.

دکتر مومنین در نخستین گردهمایی معاونین پژوهش و ارتباطات فرهنگی استان‌ها، گفت: قرآن، دیدگاه‌های مقام معظم رهبری(دام ظله)، هم‌اندیشی، عاقبت‌اندیشی، ارتباطات و ترویج فعالیت‌های کاربردی در زمینه ایثار و شهادت از مهمترین این سیاست‌ها در سال جدید محسوب می‌شود.

وی همچنین اظهار کرد: پایداری هر مسئولیتی منوط به برنامه‌ریزی است که باعث اطمینان و عدم پشیمانی در کارها می‌شود.

او خطاب به معاونین پژوهش و ارتباطات فرهنگی استانها گفت: تقویت ارتباطات بخصوص با استانهای همجوار باید مد نظر قرار گیرد که موجب استفاده از امکانات یکدیگر و جبران کسریها شود.