به بیگانگان اجازه دخالت در امور داخلی عراق را نمی دهیم

۱۳۹۶/۰۹/۱۵
سید محسن حکیم

عضو دفتر سیاسی جریان «حکمت ملی» عراق تاکید کرد: ما به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی اجازه دخالت هیچ کشور بیگانه ای را در امور داخلی عراق نمی دهیم.

 

 

سید محسن حکیم، عضو دفتر سیاسی جریان «حکمت ملی» عراق در حاشیه کنگره تاسیس این جریان اظهار داشت: کنگره تاسیس جریان حکمت ملی بهترین کنگره ای است که ما در عراق دیدیم. تاکنون هیچ وقت چنین کنگره ای نداشته ایم و در این کنگره اعضا با آزادی کامل و اراده خود نمایندگانشان را انتخاب کردند، بدون اینکه کسی بخواهد تاثیری بر روی انتخاب اعضا بگذارد.

وی در ادامه با اشاره به قانون انتخاب عراق افزود: با توجه به اینکه قانون انتخابات عراق می گوید فقط احزاب و جریان هایی که به صورت رسمی و قانونی به ثبت برسند اجازه حضور در انتخابات را دارند، با توجه به اینکه جریان حکمت ملی یک جریان تازه تاسیس است، نیاز بود تا این کنگره برگزار شود.

حضور طیف های مختلف در جریان «حکمت ملی»

عضو دفتر سیاسی جریان «حکمت ملی» با بیان اینکه تاریخ تشکیل این جریان به ۱۰۳ سال پیش بازمیگردد، گفت: همانطور که سید عمار حکیم در سخنان خود در روز کنگره اشاره کردند، تاریخ آغاز این جریان به سال  ۱۹۱۴ و زمانیکه مرحوم جدمان جنگ با استعمار انگلیس را آغاز کردند باز میگردد و قدمت این جریان ۱۰۳ سال است.

حکیم ادامه داد: از آن تاریخ تا به امروز این جریان با محوریت شیعه و مرجعیت به کار خود ادامه داده است، اما همواره جریانی ملی بوده و منحصر به شیعه نبوده است و همه طیف های کرد، مسیحی، ترکمن و... همانطور که در کنگره نیز دیدید، در این جریان حضور داشته و دارند.

وی با بیان اینکه هر ۶ ماه یک جلسه کنگره و هر ۴ سال یک انتخابات در کنگره برگزار می شود، عنوان کرد: در کنگره تاسیس جریان حکمت ملی ۱۱۶ نفر از طیف های کرد، سنی و حتی مسیحی حضور داشتند.

محوریت جریان حکمت ملی جوانان هستند

عضو دفتر سیاسی جریان «حکمت ملی» با توضیح اینکه طبق قانون احزاب عراق یک اداره کلی در داخل کمیساریای مستقل انتخابات عراق است که مسئول ثبت نام احزاب و نظارت بر انتخابات احزاب هستند، گفت: در کنگره تاسیس جریان حکمت ملی نیز این افراد حضور داشتند و واقعا شگفت زده شدند از تعداد افراد حاضر در کنگره.

حکیم با بیان اینکه حدود ۲۰۰ حزب رسمی در عراق داریم و تشکیل حزب رسمی پروسه اجرایی سختی دارد، ادامه داد: انسجام خوبی در کنگره بود، چهره های جدید و با محوریت جوانان را در این کنگره دیدیم و محوریت جریان حکمت جوانان هستند، البته با حفظ جایگاه و شأن و اعتبار پیشکسوتان و دوستانی که از قبل حضور داشتند و همانطور که دیدید افراد با تجربه هم در کنگره حضور داشتند همه جوان نبودند.

وی با تاکید بر اینکه جریان حکمت ملی امروز مهم ترین جریان عراق و جریانی مستحکم است، اظهار داشت: اقبالی که نسبت به جریان حکمت در عراق داشتیم بیش از انتظار ما بود، و حتی این استقبال بسیار بیش از آنچه در مجلس اعلای اسلامی عراق داشتیم بود.

ارتباط خود را با مجلس اعلای اسلامی عراق حفظ کرده ایم

مشاور عالی سید عمار حکیم با بیان اینکه ما ارتباط خود را با مجلس اعلا حفظ کرده ایم، تصریح کرد: همواره سعی کردیم که هیچگونه کدورت، تیرگی و دلسردی در روابط ایجاد نشود، جایگاه آنها محفوظ است. ما سال ها با مجلس اعلا زندگی کرده ایم و خواهیم کرد، همانطور که با دوستانمان در حزب بدر این روابط را داشتیم.

حکیم با تاکید بر اینکه خواستار حفظ روابط با دوستان خود در جریان های مختلف هستیم، ادامه داد: جامعه سیاسی نوپای عراق تجربه جدیدی را می آزماید. با توجه به شرایط منطقه جامعه عراق می تواند نقش مهم، ارزنده و کلیدی در تحولات منطقه داشته باشد و این امر به خود جریان های سیاسی باز میگردد که چقدر می توانند خودشان را به روز کنند و با اوضاع وفق دهند.

به روز شدن جریان حکمت ملی با پایبندی بر اصول و ارزش های اسلامی

وی با اشاره به سخنان سید عمار حکیم در روز کنگره گفت: ما در وفق دادن و به روز شدن با حفظ خاستگاه ها و مبانی فکری خود به سوی این تحولات می رویم و هرگز خارج از چارچوب ها عمل نمی کنیم.

عضو دفتر سیاسی جریان حکمت ملی تصریح کرد: در همه اسنادی که از سوی کنگره صادر شد مبانی دینی، هویت ملی، اجتماعی و ارزش های اسلامی محفوظ است.

حکیم با بیان اینکه دستان خود را به سوی تمام شهروندان عراقی دراز می کنیم، گفت: اگر درست مدیریت کنیم یک زیربنای جدیدی را در ارتباطات سیاسی و اجتماعی عراق با محافظت از مبانی اسلامی خواهیم داشت.

وی ادامه داد: همه برنامه های ما بر محوریت چهره های جدید، برنامه های جدید و خدمت به مردم است. پروژه دولت سازی عراق با توجه به بحران های سیاسی، امنیتی و منطقه ای که در عراق بود به طور کامل شکل نگرفت و ما امروز شاهد شکل گیری پروژه جدی هستیم و جریان حکمت پرچم دار این جنبش است و امیدواریم سایر احزاب نیز این فرصت را داشته باشند و بتوانند در نوسازی کمک کنند و با تمسک بر مبانی و توسل به ائمه (ع) و توجه به مبانی فکری، ارزشی و مذهبی خود بتوانیم نیازها، خواسته ها مطالبات مشروع مردم را بر آورده کنیم.

سیاست عراق ایجاد روابط حسنه با کشورهای دوست و همسایه است

عضو دفتر سیاسی جریان حکمت ملی در پاسخ به سوالی درخصوص تلاش های آمریکا و عربستان برای نفوذ در انتخابات پارلمانی عراق و بر سر کار آوردن نمایندگان همسو با خود، تاکید کرد که آنچه مورد توافق همه گروه های سیاسی در عراق است این است که ما به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی اجازه دخالت هیچ کشور بیگانه ای را در امور داخلی عراق نمی دهیم، همانطور که به خودمان اجازه دخالت در امور داخلی دیگر کشور ها را نمی دهیم.

حکیم در پایان تصریح کرد: سیاست عراق و دولت حیدرالعبادی ایجاد روابط بهتر با کشورهای دوست و همسایه، حسن روابط و باز تعریف مصالح ملی عراق بر اساس چارچوب واحد است و براساس همین خاستگاه ها ما حرکت می کنیم و امیدواریم به نتایج لازم دست پیدا کنیم.

اضافه کردن دیدگاه جدید