برگزاری مراسم زیارت عاشورا آزادگان علی آباد کتول

۱۳۹۸/۰۴/۰۵

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی پیام آزادگان از علی آبادکتول، مراسم زیارت عاشورا آزادگان شهرستان علی آباد کتول، توسط هیئت مذهبی آزادگان شهرستان روزیکشنبه ۲ تیر، در منزل خیراله نیل برگی عضو شورای مشورتی موسسه پیام استان گلستان، برگزار شد.

 

 

 

 

* آ

 

اضافه کردن دیدگاه جدید