برگزاری مراسم رسمی آغاز سال تحصیلی در دانشگاه تهران یک سنت است

۱۳۹۷/۰۶/۲۳
رئیس دانشگاه تهران

رئیس دانشگاه تهران گفت: برگزاری مراسم رسمی آغاز سال تحصیلی در این دانشگاه یک سنت است. 

 

 

 

محمود نیلی احمدآبادی گفت: دانشگاه تهران مانند سال های گذشته از رئیس جمهور برای حضور در مراسم آغاز سال تحصیلی دعوت کرده است.

وی افزود: تاکنون جوابی از سوی دفتر رئیس جمهور برای حضور در این مراسم دریافت نکرده ایم اما امیدوار هستیم که رئیس جمهور در این مراسم حضور یابد.

رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی به صورت سنتی طی سال های گذشته در دانشگاه تهران برگزار شده است.

نیلی احمدآبادی اظهار داشت: مراسم آغاز سال تحصیلی یک مراسم رسمی به شمار می رود و بهتر است که سنت برگزاری آن در دانشگاه تهران حفظ شود. 

 

 

 

* آ 

مهر

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید