برگزاری مجمع عمومی موسسه مرکزی شرکت های احرار

۱۳۹۱/۰۹/۱۱

صبح روز جمعه ۱۰ آذر اعضاء مجمع عمومی موسسه مرکزی شرکت های احرار در شرکت تولیدی مرتب جلسه سالانه خود را برگزار کردند.
اعضاء مجمع که روز قبل از آن به اتفاق مجمع عمومی شرکت خودکفایی آزادگان دیداری با ریاست جمهوری داشتند در خصوص فعالیت های این موسسه بحث و رایزنی های متعددی داشتند که برجسته ترین آن آماده سازی و بهینه سازی شرکت های تحت پوشش این موسسه جهت هم افزایی با سایر شرکتهای تحت پوشش بنیاد شهید بود که اعضاء تصمیم گرفتند چنانچه ادغام، واگذاری و یا هر تصمیم دیگری باعث شود که دارایی آزادگان بصورت سهام فردی درآید و توسط خود آزاده مدیریت شود و در نهایت به سود آزادگان باشد، این کار انجام شود. همچنین روز قبل از آن برپایی کلینیک فنی از هفت خودرویی که در صورت مثبت بودن تست فنی آنان، توسط مرتب خودرو تولید خواهند شد رونمایی شد.
مدیرعامل مرتب خودرو ضمن برشمردن شرایط این شرکت وبحرانهای متعددی که با آن روبرو بود بیان کرد از عمده آن بحرانها خارج شویم و فقط بحث بدهیهای انباشته ای که مربوط به دوران حضور آزادگان هم نیست همچنان باقی مانده که ان شاء ا.. با استراتژیهایی که ترسیم شد چنانچه وضعیت اقتصادی کشور رو به ثبات برود ما هم به سمت رفع این مشکل حرکت خواهیم کرد.
پس از گزارش مدیرعامل مرتب خودرو اعضای هیئت مدیره موسسه مرکزی شرکت های احرار گزارش اقدامات یکساله خود را به مجمع ارائه کردند که عمدتا پیرامون رفع مشکلات و موانع این موسسه جهت تبدیل شدن به سهام قابل واگذاری به آزادگان بود.
این جلسه بعدازظهر جمعه به پایان رسید.