برگزاری شورای مشورتی پیام آزادگان خراسان رضوی +تصویر

۱۳۹۶/۱۲/۰۷
جلسات آزادگان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، جلسه شورای مشورتی موسسه فرهنگی پیام آزادگان خراسان رضوی روز یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ با حضور اعضای شورا برگزار شد . 

در این جلسه ابتدا گزارش فعالیتهای انجام شده  موسسه به استماع شرکت کنندگان رسید و در ادامه طرحهای پیشنهادی و دردست اقدام مطرح و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید .

 

 

* آ 

اضافه کردن دیدگاه جدید