برگزاری جلسه هیئات آزادگان اردبیل

۱۳۹۸/۰۲/۲۱

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی پیام آزادگان، از اردبیل، جلسه شورای مشورتی موسسه پیام آزادگان استان اردبیل و هیئات آزادگان استان، برگزار شد.

 

 

 

 

 

* آ 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید