برگزاری جلسه قرآن کریم آزادگان رفسنجان

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی پیام آزادگان ، جلسه قرائت قرآن یکشنبه شب های آزادگان رفسنجان، همراه با صرف افطار، در منزل حاج حسن شاهی، برگزار شد

 

 

* آ 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید