برگزاری جلسه قرآن آزادگان کرمان

۱۳۹۸/۰۴/۱۱

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی پیام آزادگان ازکرمان، جلسه قرآن آزادگان کرمان دوشنبه ۱۰تیر، در منزل  آزاده سرافراز مهدی قزوینی برگزار شد.

 

 

 

 

 

* آ

 

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید