برگزاری جلسه قرآن آزادگان کرمان

۱۳۹۸/۰۲/۱۶
جلسات آزادگان؛

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی پیام آزادگان ، جلسه قرآن آزادگان کرمان، دوشنبه ۱۶اردیبهشت، در محل مجمع قرآن آزادگان برگزار شد

 

 

 

 

* آ 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید