برگزاری جلسه قرآن آزادگان رفسنحان

۱۳۹۸/۰۲/۲۴

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، جلسه قرآن آزادگان رفسنجان، یکشنبه ۲۱ اردیبهشت، در منزل آزاده ابراهیمی برگزار شد.

 

 

 

 

 

* ا 

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید