بررسی مشکلات ایثارگران منطقه ۴ تهران

۱۳۹۶/۰۳/۲۱

مدیر کل بنیاد شهید وامور ایثارگران تهران با خانواده های معظم شهدا وجانبازان منطقه چهار دیدار کرد.

 

دکتر حمید علی صمیمی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با حضور در بنیاد شهید منطقه چهار با تعدادی از خانواده های معزز شهدا و جانبازان این منطقه دیدار کرد.

 وی ضمن گفت و گو با این خانواده ها در جریان مشکلات آنان قرار گرفت.

صمیمی همچنین درخواستهای خانواده های شهدا و جانبازانی را که در ماه جاری به دفتر منطقه مراجعه کرده بودند بررسی و به آنها پاسخ داد.

 

*ج/ایثار

اضافه کردن دیدگاه جدید