بررسی خواص میوه‌های فصل پاییز در طب سنتی

۱۳۹۶/۰۷/۲۶

 هرکدام از مواد غذایی دارای طبع و مزاج خاص خودش است و در هر فصل باید میوه‌های همان فصل را مصرف کرد تا از بیماری‌ها پیشگیری شود.

 

هر کدام از مواد غذایی دارای طبع و مزاج خاص خودش است, در هر فصل باید میوه‌های همان فصل را مصرف کرد تا از بیماری‌ها پیشگیری شود.بالنگ

۱. دارای دو نوع است که نوع کوچک آن را ترنج و نوع بزرگ آن را بالنگ می‌گویند.

۲. طبیعت پوست زرد آن، گرم و خشک است و شحم آن یعنی گوشت آن که زیر پوست زرد آن است و شیرین‌مزه و سرد و تر است ولی سردی آن زیادتر از تری آن است و مغزترش آن سرد و خشک است.

۳. بالنگ ترش، ملطف و صاف‌کننده روح طبیعی و خون از صفرا و مسکن قی (استفراغ) صفراوی است.

۴. بالنگ ترش برای خفقان قلب, تقویت کبد, معده و تسکین حرارت احشا مفید است.خواص لیموترش

۱. لیموترش سرد و خشک است.

۲. ملطف و از بین برنده خلط‌های غلیظ و لزج است.

۳. برای سردرد, سرگیجه و ورم‌های حلق مفید است.

۴. برای خفقان ناشی از سودا, جوشش خون, التهاب معده و قی صفراوی مفید است.

۵. برای سردمزاجان, اعصاب و سرفه زیان‌آور است و مصلح آن شکر و عسل است.

۶. طبیعت لیموی شیرین، سرد و تر است و از نظر منافع، بسیار ضعیف‌تر از لیموترش است اما مضر اعصاب نیست.خواص نارنگی

۱. طبیعت آن سرد و تر است.

۲. نارنگی مفرّح قلب است و خفقان قلب را از بین می‌برد.

۳. موجب تسکین تیزی خون و صفرا می‌شود و تشنگی را نیز کم می‌کند.

۴. گُرگرفتی کبد و معده را کم می‌کند و ادرارآور است.خواص نارنج

۱. ترش آن سرد و خشک است.

۲. نارنج ‌ترش لزوجتی دارد که برای نزله‌های سینه و سرفه‌های گرم مفید است مخصوصاً اگر با پوست از وسط دو نیم کرده و پس از درآوردن تخم‌های آن مقداری نبات کوبیده بر آن پاشیده شود و تا حدّ جوش حرارت داده شود، سپس میل شود.

 

*ج/تبیان

اضافه کردن دیدگاه جدید