بازگشت سوریه به اتحادیه عرب حتمی است

۱۳۹۷/۱۰/۲۸
معاون دبیر کل اتحادیه عرب

 

معاون دبیر کل اتحادیه عرب درباره بازگشت سوریه به اتحادیه عرب موضع گیری کرد.

 

 

 حسام زکی معاون دبیر کل اتحادیه عرب در گفتگویی با العهد درباره بازگشت سوریه به اتحادیه عرب موضع گیری کرد.

وی افزود: بازگشت سوریه به اتحادیه عرب حتمی و طبیعی است زیرا سوریه اخراج نشده و کرسی اش را از دست نداده، بلکه حضورش را به حال تعلیق درآورده است.

شایان ذکر است که قبلا احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب در گفتگو با شبکه ماهواره ای DMC مصر گفته بود: سوریه بدون شک به اتحادیه عرب بازخواهد گشت مشروط بر آنکه زمینه‌های داخلی آن در سوریه برای تعامل ما با این کشور فراهم شود.

دبیرکل اتحادیه عرب همچنین تصریح کرده بود که دولت سوریه با همکاری متحدان روسی و ایرانی خود پیشرفت‌هایی محقق کرده و مساحت زیادی از اراضی سوریه را آزاد کرد اما وضعیت این کشور به دلیل دخالت‌های بین‌المللی از جمله تهدیدات ترکیه همچنان پیچیده است و لذا گشایشی در آینده نزدیک در این خصوص دیده نمی‌شود.

ابوالغیط درخصوص ایران و ارتباط آن با کشورهای عربی گفته بود: ایران دوستانی در میان کشورهای عربی دارد و «عمرو موسی» دبیرکل پیشین اتحادیه عرب طرح «کشورهای همسایه» و عضویت ایران و ترکیه در اتحادیه عرب را مطرح کرد و سعی داشت روابط کشورهای عربی با همسایگان بر اساس اصولی باشد اما برخی کشورها با این طرح مخالفت کرده و گفتند که بیم آن می‌رود به تدریج نظام امنیتی و عربی تغییر ماهیت داده و به یک نظام منطقه‌ای مشتمل بر اسرائیل تبدیل شود.

 

 

* آ

مهر

اضافه کردن دیدگاه جدید