بازدید از دفتر موسسه پیام آزادگان گلسار

۱۳۹۸/۰۲/۲۱

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی پیام آزادگان، از گیلان، نماینده موسسه پیام آزادگان گیلان به همراه سهیل توکلی، معاون اداره کل منابع طبیعی استان، علی نجاتی رئیس بازرسی استان و  آزاده عزیراله هادیپور از دفتر موسسه پیام آزادگان گلسار بازدید کردند.

 

* آ

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید