بازدید آزادگان و خانواده آنان از برج میلاد

۱۳۹۳/۰۷/۲۲


به گزارش روابط عمومی پیام آزادگان ،با پیگیری موسسه فرهنگی پیام آزادگان و مساعدت و همکاری شهرداری تهران،بازدید رایگان آزادگان و خانواده های آنان از برج میلاد از روز شنبه ۲۶ مهرماه آغاز می گردد.

 

ملاحظات :

۱- ثبت نام فقط از طریق سایت موسسه انجام می پذیرد.

۲- فقط آزاده و خانواده درجه یک آنان ( همسر و فرزندان) مجاز به ثبت نام می باشند.

۳- پس از طی فرآیند ثبت نام و ارسال پیامک تائیدیه ثبت نام از طرف موسسه ، آزاده عزیز  و یا یک نفر از اعضا خانواده جهت اخذ بلیط با در دست داشتن کپی کارت ایثارگری و کارت ملی تمامی اعضا شرکت کننده به موسسه فرهنگی پیام آزادگان مراجعه نماید .( توضیحات همراه پیامک ارسال خواهد شد)

( به علت ثبت نام تعداد زیادی از آزاده های محترم و به حد نصاب رسیدن سهمیه اول بازدید از برج میلاد ، فعلا ثبت نام غیر فعال می باشد . منتظر خبر های بعدی برای ثبت نام دوره دوم باشید . )