ایثارگران بدانند؛ رزمندگان در مصوبات اخیر مجلس(۲)

۱۳۹۶/۰۲/۲۶

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، برابر تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در بند (ذ) ماده ۸۷قانون برنامه ششم توسعه، رزمندگان با حداقل ۶‌ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در دستگاه‌های مشمول ماده ۲قانون جامع و مؤسسات تابعه آنها و شرکت‌های عمومی و دولتی درصورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم‌محکومیت آنها براساس آرای مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا هم‌طراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.

 

برابر بند(ر) ماده ۸۷قانون برنامه ششم، رزمندگان با ۶‌ماه سابقه جبهه كه داراي مدرك كارشناسي باشند، مشمول بند(الف) ‌ماه ۱۰۳قانون مديريت خدمات كشوري بوده و مي‌توانند تا ۳۵ سال خدمت كنند.

 

براساس بند(ژ) ماده ۸۷قانون برنامه ششم، مسئوليت رسيدگي و ارائه خدمات به رزمندگان ۸سال دفاع‌مقدس با معرفي و تأييد واحد يا مركز امور ايثارگران نيروهاي مسلح با سازمان تأمين‌اجتماعي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران(ساتا) است.

 

سال‌ها سرگرداني رزمندگان در نبود دستگاهي به‌عنوان متولي رسيدگي به امور آنها نهايتا در برنامه ششم توسعه، به نتيجه رسيد. اغلب قوانيني كه در گذشته به تصويب مي‌رسيد به‌دليل آنكه نهادي امور رزمندگان را پيكري نمي‌كرد، بدون رسيدن به مراحل اجرايي به بوته فراموشي سپرده مي‌شد. اكنون سازماني كه در نيروهاي مسلح داراي جايگاه و ‌شأن سازماني است عهده‌دار امور رزمندگان از ابتداي سال ۹۶شده است. اميد است بهانه‌اي مانع اجراي اين مصوبه قانوني نشود و ساتا هرچه سريع‌تر نسبت به پيش‌بيني سازوكارهاي لازم براي رسيدگي به امور رزمندگان اقدام كند. برابر بندهاي ۲و ۳رديف(ب) ماده ۸۸قانون برنامه ششم، دولت موظف است اعتبار لازم را به‌منظور تأمين حداقل معيشت رزمندگان با حداقل۶ ماه حضور در جبهه و نيروهاي مردمي جنگ‌هاي نامنظم و افراد تحت تكفل قانوني رزمندگان متوفي با حداقل ۶‌ماه حضور در جبهه كه فاقد شغل يا درآمد باشند پيش‌بيني و حداقل حقوق كاركنان دولت را به آنها جهت پرداخت در بودجه‌هاي سنواتي منظور كند.

 

تشخيص افراد تحت تكفل رزمندگان متوفي برعهده واحد ايثارگران نيروهاي مسلح و پرداخت آن برعهده ساتاست. برابر بند ث ماده ۸۸قانون برنامه ششم، دولت مكلف است طبق بودجه سنواتي به‌منظور حمايت و تجليل از رشادت‌هاي رزمندگان ۸سال دفاع‌مقدس كه حداقل ۶ماه سابقه حضور در جبهه دارند و همسر و فرزندان آنان تسهيلات رفاهي، معيشتي، بهداشتي، درماني و فرهنگي به شرح زير ارائه كند:

 

۱- تأمين و پرداخت يا معافيت حداقل ۳۰‌درصد هزينه شهريه تحصيلي در دانشگاه‌هاي آزاد اسلامي، دوره‌هاي شبانه دانشگاه‌هاي دولتي، دانشگاه پيام‌نور و ساير دانشگاه‌هاي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وفق بودجه سنواتي.

۲- بهره‌مندي رايگان از خدمات مراكز فرهنگي عمومي و ناوگان حمل‌ونقل شهري. به‌همين منظور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، شهرداري‌ها و كليه دستگاه‌هاي متولي كه خدمات فوق را ارائه مي‌دهند بايد تمهيدات لازم را به‌منظور بهره‌مندي رزمندگان و افراد تحت تكفل آنان فراهم كنند.

۳- معافيت از پرداخت ۳۰درصد هزينه از طريق هريك از شركت‌هاي دولتي و خصوصي هواپيمايي، ريلي و دريايي در سفرهاي داخلي و عتبات عاليات براي يك‌بار در سال.

۴- شهرداري‌ها و دهياري‌ها و سازمان اوقاف و امور خيريه مكلفند به‌منطور ارج نهادن به رزمندگان با سابقه حضور ۶ماه و بالاتر در جبهه با رعايت مفاد وقف‌نامه در امامزادگاني كه دفن اموات در آنها مجاز است و آرامستان‌ها بدون اخذ هزينه اقدام كنند.

۵- بهره‌مندي از انشعاب رايگان آب، فاضلاب، برق و گاز براي يك‌بار در يك واحد مسكوني.

از نكاتي كه اين مصوبه را در حوزه شمول آن با مشكل مواجه مي‌كند اين است كه در اين بند حدودي تعيين نشده است لذا رزمندگان با حداقل ۶‌ماه سابقه جبهه و فرزندان و همسران آنان هركدام به‌صورت جداگانه مشمول بهره‌مندي از تسهيلات اين قانون خواهند بود.

مصوبات مجلس در ماه‌هاي اخير در قانون برنامه ششم توسعه، قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور در حوزه ايثارگران با آشفتگي توأم بوده است و قطعا مجريان را در اجراي آن با مشكلات متعددي مواجه خواهد ساخت

اضافه کردن دیدگاه جدید